IMPERMEABILIZZANTE

IMP


Środek impregnujący do skór narażonych na kontakt z wodą. Zamyka powierzchnię lica i chroni przed dostępem wilgoci tworząc warstwę powłoki wodoodpornej. Nakładać po zakończeniu obróbki przez natrysk, ponieważ w innym przypadku może on lekko odbarwiać powierzchnię i pozostawiać zacieki.

Powrót