VERNICE PER EVA


Monoskładnikowy lakier do brzegów spodów z materiałów gumowych spienionych, typu EVA itp. Nakładać ręcznie na brzegi spodów.

Powrót