WAX CLEANER

WXC


Wosk ścierny czyszczący i kryjący do spodów skórzanych. WAX CLEANER nakłada się za pomocą szczotki z sukna wojskowego lub płóciennej w niewielkiej ilości ale z określoną częstotliwością.

Powrót