CYANOLIT 201


Klej o przeznaczeniu do tworzyw sztucznych. Błyskawiczny i o wysokiej wytrzymałości, jednoskładnikowy na bazie akrylatu etylu, przezroczysty, czas działania: 5/30 sekund
lepkość: 3 mPa.s  2 mPa.s wydajność: używać mikrokropel (im mniejsza kropla tym wytrzymalsze będzie sklejenie), sklejenie osiąga 60% wytrzymałości po 2/3 min. i 90% po godzinie, opakowania: 20g, 50g, 500g, Nakładać tylko na jedną powierzchnię. Produkt traci ważność po roku, jeśli przechowywany jest zgodnie z instrukcją.

Powrót