CYANOLIT 103


Klej przeznaczony do klejenia metali, błyskawiczny i o wysokiej wytrzymałości, klej jednoskładnikowy na bazie akrylatu etylu, kolor przezroczysty, czas działania 20/180 sekund
lepkość 1,500 mPa.s  100 mPa.s wydajność: używać mikrokropel (im mniejsza kropla tym wytrzymalsze będzie sklejenie), stwardnienie po około 10 godz. opakowania: (waga netto) 20g, 50g, 500g Nakładać tylko na jedną powierzchnię. Produkt traci ważność po roku, jeśli przechowywany jest zgodnie z instrukcją.

Powrót