LACOLLA


Wszystko klejący klej przezroczysty do drewna, kartonu, tworzyw sztucznych.
klej poliacetowinylowy w butelkach, kolor transparentny, lepkość 4 000 mPa.s  15%, czas użycia: 5 minut, wydajność: 50/100 gr/m2, w zależności od porowatości materiału, ostateczne sklejenie po 24 godzinach, opakowania (waga netto): 100 i 200 gr. Nakładać na jedną powierzchnię. Natychmiast złączyć obie powierzchnie i równo docisnąć.

Powrót